Zespół

 

AA3

Ryszard Łuczkowski
Prezes Zarządu. Wieloletnie doświadczenie zarówno w działalności biznesowej jak i społecznej. Organizator wydarzeń plenerowych, imprez masowych. Trener, animator, autor materiałów szkoleniowych, metodycznych i repertuarowych. Do spółki wnosi burzę pomysłów, dużą aktywność i cenne doświadczenie.

 

 

AA3

Katarzyna Jurewicz
Wiceprezes Zarządu, posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu wieloosobowym zespołem, projektami i bieżącą działalnością. Trener zajmujący się rozwojem zespołów oraz pracą nad indywidualnym potencjałem członków zespołu. Ma głowę pełną pomysłów. Pracuje metodami nieformalnymi w tym outdoor education. Do spółki wnosi energię i duże doświadczenie trenerskie, zarządcze i życiowe.

 

 

AA3

Przemysław Głowacki
Wiceprezes Zarządu. Specjalizuje się w nowoczesnych formach promocji w Internecie, pozycjonowaniu oraz szkoleniach. W kwestiach SEO potrafi zdziałać cuda a internet nie ma dla niego tajemnic. Na swoim koncie ma zrealizowanych wiele projektów internetowych. Do spółki wnosi duże doświadczenie w obszarze IT i szerokie spojrzenie.

 

 

AA3

Monika Wawrzyniak
Posiada w wieloletnie doświadczenie w pisaniu i realizacji projektów unijnych, prowadzeniu szkoleń, w handlu i obsłudze klienta a także w tworzeniu kreatywnych rozwiązań. Pełna energii i pasji. Do spółki wnosi wiedzę, doświadczenie, kreatywność i umiejętności w tym jako trener i specjalista.

 

 

AA3

Katarzyna Libiszewska
Ma 10-letnie doświadczenie w pisaniu projektów, ich realizacji oraz zarządzaniu. Perfekcyjnie finiszuje podjęte przedsięwzięcia. Wspomaga spółkę w rozwoju i realizacji celów.

 

 

 

AA3

Marcelina Błaszczyk
Asystentka Zarządu. Wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów, kampanii promocyjnych, działań PR i marketingowych. Animatorka, kulturoznawca, menadżer kultury. Aktywna, wrażliwa i otwarta na nowe doświadczenia. Uwielbia pracować z ludźmi.

 

 

 

AA3

Katarzyna Szachta
Posiada wieloletnie doświadczenie w pisaniu, zarządzaniu i rozliczaniu projektów ze środków Unii Europejskiej, środków krajowych i innych funduszy. Zawsze chce osiągnąć wyznaczone przez siebie cele. Wspomaga spółkę w tworzeniu papierologii wszelkiego rodzaju.

 

 

 

AA3

Iwona Jurewicz – Wójtowicz
Wieloletnie doświadczenie na stanowisku głównej księgowej w licznych spółkach i organizacjach. Umiejętność prowadzenia księgowości w projektach unijnych oraz w organizacjach pozarządowych. Do spółki wnosi opanowanie, wiedzę i doświadczenie.