Wsparcie po szkoleniu


Rzetelnie 
oceniamy efektywność przeprowadzonego szkolenia i proponujemy, na podstawie zebranych danych, kierunek dalszego rozwoju. Działamy w miejscu pracy lub w terenie. Obserwujemy dokładnie, w jaki sposób i na jakim poziomie stosowane są w praktyce narzędzia przekazane na szkoleniu. Sprawdzamy, czy istnieje potrzeba szkolenia doskonalącego (follow-up),  mentoringu, doradztwa lub coachingu w konkretnym czasie. Pracownicy mogą otrzymać wsparcie w miejscu pracy, przez co skuteczniej podtrzymujemy ich motywację do wykonywanych obowiązków.