Grywalizacja


Nasze scenariusze opierają się na wykorzystywaniu 
reguł gier i zabaw. Korzystamy z autorskich narzędziach szkoleniowych proponując nietypowe zadania, gry zespołowe i decyzyjne, ćwiczenia na orientację oraz wiele innych, ekscytujących, ciekawych sposobów rozwoju. Tworzymy przygodę, podnosząc zaangażowanie w proces nauczania. Umożliwiamy podejmowanie wyzwań i aktywne uczestnictwo.