Oferta

FIRMY I INSTYTUCJE

Szczegółowo badamy i analizujemy aktualne potrzeby w firmach i instytucjach, zgodne z profilem prowadzonej działalności. Przygotowujemy warunki do rozwoju. Poprawiamy właściwie każdy, wybrany obszar w organizacji jednostki.

NAUCZYCIELE

Proponujemy nowe rozwiązania w pracy z młodymi ludźmi. Uczymy jak wykorzystywać metody nieformalne do rozwijania potencjału uczniów i wzbogacaniu proponowanych w szkole i poza nią zajęć. Uczymy jak wplatać elementy Outdoor Education i innych metod nieformalnych w program szkolny.

DZIECI I MŁODZIEŻ

Realizujemy szeroki wachlarz wsparcia dla dzieci i młodzieży. Nastawiamy się na wykorzystanie edukacji nieformalnej w tym outdoor education do rozwoju kompetencji interpersonalnych i społecznych. Realizujemy aktywne formy zajęć gdzie poprze doświadczenie rozwijamy w szerokim obszarze umiejętności młodych ludzi.

KLIENCI INDYWIDUALNI

Rozwijamy kompetencje, wspieramy drogę do osiągnięcia wyznaczonych celów, bądź pomagamy w ich wyznaczeniu. Pracujemy indywidualnie lub grupowo nad kompetencjami interpersonalnymi, społecznymi, zawodowymi i rodzicielskimi.