Nauczyciele

nauczycielenauczyciele4 nauczyciele5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proponujemy nowe rozwiązania w pracy z młodymi ludźmi. Uczymy jak wykorzystywać metody nieformalne do rozwijania potencjału uczniów i wzbogacaniu proponowanych w szkole i poza nią zajęć. Uczymy jak wplatać elementy Outdoor Education i innych metod nieformalnych w program szkolny.

 

W pracy z nauczycielami i pracownikami młodzieżowymi proponujemy tematy takie jak:

– edukacja nieformalna we wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży,

– metoda Outdoor Education w pracy nad kompetencjami interpersonalnymi i społecznymi młodych ludzi,

– nowe narzędzia do pracy z dziećmi i młodzieżą,

– integracja kadry pedagogicznej,

– budowanie zespołu w pokoju nauczycielskim,

– integracja i budowanie zespołu w klasach szkolnych i grupach nieformalnych,

– jak zachęcić młodzież, żeby nas słuchała.