Szkolenie Outdoor education i inne metody pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi

kurs kierowników wycieczek

Zapraszamy na szkolenie dla nauczycieli, trenerów, pracowników młodzieżowych i wszystkich, którzy chcą poznać nowe metody do wykorzystania w pracy z uczniami, podopiecznymi nad ich kompetencjami interpersonalnymi, umiejętnościami pracy w grupie i samorozwojem.

Temat szkolenia: Rozwój kompetencji interpersonalnych u dzieci i młodzieży w oparciu
o metody edukacji nieformalnej w tym outdoor education.

 

Szkolenie wykorzystywać będzie m.in. metody pracy zawarte w książce „ Outdoorowy zawrót głowy – praktyczne zastosowanie edukacji nieformalnej w tym outdoor education w pracy z młodzieżą“.

 

Obszary tematyczne szkolenia:

 • Outdoor – co to, po co i dlaczego?
 • Kompetencje interpersonalne – po co nam one i jak wspierać ich rozwój w sposób przyjazny i ciekawy dla młodych ludzi.
 • Siła grupy i jej wpływ na indywidualny rozwój jednostki.
 • Komunikacja w grupie i poza nią i jej wpływ na codzienne funkcjonowanie.
 • Konflikt, jako kolejny krok w rozwoju.
 • Budowanie pewności siebie i poczucia własnej wartości poprzez narzędzia nieformalne.
 • Rozwój interpersonalny, a lepszy start w dorosłe życie.
 • Deficyt przyrody i jego wpływ na rozwój dzieci i młodzieży.
 • Elementy leśnej szkoły.
 • Samodzielne budowanie programów i narzędzi warsztatowych.
 • Dobre praktyki.

 

Zapraszamy:

 • nauczycieli, pedagogów, wykładowców,
 • trenerów, pracowników socjalnych, młodzieżowych, animatorów,
 • psychologów, terapeutów, socjoterapeutów,
 • i inne osoby posiadające doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi nad ich rozwojem.

Zajęcia mają charakter praktyczny. Każdy blok realizowany będzie z grupą w oparciu o jej doświadczenie własne. Praca odbywać się będzie w grupach liczących max 16-20  uczestników. Część zajęć, niezależnie od pogody, odbywać się będzie na zewnątrz.

 

Terminy realizacji zajęć i zakładane miejsca realizacji:

24-26.02.2017 – Czarnocin

10-12.03.2017 – Szczecin

24-26.03.2017 – Szczecin lub Czarnocin

07-09.04.2017 – Czarnocin
Przykładowy harmonogram zjazdów

Piątek: 18.00 – 22.00

Sobota: 9.00 – 22.00

Niedziela: 9.00 – 18.00
Miejsce realizacji:

5 Step sp. z o.o. – Szczecin

Szkoła Aktywnego Wypoczynku „FRAJDA” – Czarnocin gm. Stepnica.
Cena: 1530 zł w tym VAT
Cena obejmuje:

 • 110 h dydaktycznych zajęć prowadzonych przez doświadczonych trenerów, posiadających wieloletnią praktykę w pracy metodami nieformalnymi w tym outdoor education, stale doszkalających się w Polsce i zagranicą,
 • Przerwy kawowe – bufet składający się z przekąsek, ciastek, herbaty, kawy, wody,
 • Materiały warsztatowe,
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu,
 • 2 h superwizji indywidualnej,

Każdy uczestnik otrzyma również książkę z metodami do wykorzystania w codziennej pracy.
Cena nie obejmuje:

 • noclegów i wyżywienia w SAW Frajda w Czarnocinie (ok. 100 zł za dobę – nocleg + 3 posiłki dziennie).
 • dojazdu do Czarnocina

 

 Zgłoszenia:

Aby zgłosić się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ  i przesłać go na adres e-mail: biuro@5step.pl.
Termin zgłoszeń upływa 12 lutego 2017 r.

W sytuacji niewystarczającej liczby zgłoszeń szkolenie może zostać odwołane.

foty
Kontakt:

5 STEP Sp. Z o.o.

biuro@5step.pl, tel. 519-056-554


Organizatorzy:

5STEP

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych „TWIKS”

Szkoła Aktywnego Wypoczynku „FRAJDA”

 

 

Kolaż2 kolaż1